Poznej BIBLI

Každou sobotu vždy v 9:30h!

O Bibli

Posted by pastorblack

BibleVíte, že v Guinnessově knize rekordů se Bible objevuje třikrát?
1. Byla to vůbec první kniha tištěná mechanicky

2.Pod názvem Gutenbergova Bible je jedním z 21 zachovaných tisků z této dílny a je nejdražší tištěnou knihou, která byla kdy prodána. Při dražbě v r. 1978 její cena vyšplhala až k částce 1, 265.000 liber.

3.Bible je také nejrozšířenější kniha na světě. Jen v letech 1815 až 1975 dosáhla dvou a půl miliardy výtisků. V současné době byla Bible (celá nebo Nový zákon)                                             přeložena do 2479 jazyků! (info z roku 2009

DOKUMENT O BIBLI


Bible je nejčastěji doložený starý text na světě. Jen rukopisů Nového zákona se dochovalo kolem 13 000 zlomků.
Když se člověk zabývá historií Bible, musí si zákonitě položit následující otázku: „Co všechny ty lidi vedlo k tomu, že tyto spisy opisovali, a proč tisíce a statisíce křesťanů pro to, co můžeme dnes číst i my, položili život?

Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek najdeme, když budeme procházet Biblickým textem. Bible je opravdu naprosto odlišnou knihou od všech ostatních na tomto světě. Ne těmi písmenky, obsahem, stářím ……., ale tím, kdo za ní stojí.  Bibli napsali lidé, nespadla z nebe, ale tito lidé tvrdí, že pokyn pro psaní dostali od Boha. On je vedl a inspiroval. Těchto pisatelů bylo asi 40 a přesto, že žili v různých dobách v rozmezí 1600 let a mnohdy se vzájemně neznali, jsou neuvěřitelně jednotní. Bůh, který tehdy vedl tyto lidi při psaní Bible, může dnes stejně vést a inspirovat i vás při jejím čtení. Pojďte to zkusit.

Mistr Jan Hus o sobě prohlásil:
„Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdykoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor odůvodněný lépe. To, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“

ZDE najdete odpovědi na některé vaše otázky.
Zde je zajímavá PREZENTACE o Bibli (PowerPoint)

Komenský Jan Amos Komenský a jeho vztah k Bibli (AUDIO v mp3)

Hus Zdeněk Bárta o Janu Husovi (AUDIO v mp3)

Přidat otázku nebo komentář

Subscribe to Poznej BIBLI